Kamerové systémy a systémy kontroly vstupu

Kamerové systémy a systémy kontroly vstupu (CCTV a ACS)

Zabezpečení budov

Hledáte firmu schopnou se po technické stránce postarat o provoz vašich objektů a budov? ELBRAIN s.r.o. nabízí technickou správu budov, zajištění všech potřebných revizí a zkoušek, vedení technické dokumentace, odbornýné evidence. Pokryjeme se svými zkušenostmi z oboru veškeré vaše požadavky na správu budov a objektů a technického vybavení.

Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že se naše firma stále rozvíjí a roste, rozšířili jsme portfolio naší činnosti i do oblasti kamerových, docházkových a přístupových systémů. Tyto systémy nyní instalujeme vlastními pracovníky.

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh)

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Skládá se z kamer, hardwarového vybavení hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Kamerový systém (CCTV) – použití:

Kamerový systém (CCTV) – použití: CCTV slouží k identifikaci osob a monitorování jejich pohybu a stává se základem předcházení a odhalování trestné činnosti. Systémy CCTV podporují zabezpečení domů a firem a přináší cenné důkazy při výjimečných situacích. Jsou tedy dobrým pomocníkem v boji proti kriminalitě v soukromém sektoru i uvnitř podniků. Dostupností internetu dnes roste jejich využití pro téměř neustálý přehled, a v případě napojení na PCO pak skutečný 24 hodinový dohled. Dnešní škála produktů pokryje každou potřebu zákazníka.

Kamerový systém (CCTV) – jak vše funguje:

Kamerový systém (CCTV) – jak vše funguje: Prostor zájmové oblasti snímá kamera, která je propojena se záznamovým zařízením. Těchto kamer je většinou více, a proto záznamová zařízení jsou vybavena několika vstupy, zpravidla 4, 8, 16, 32. Video záběry z kamer se ukládají na vnitřní hard disky záznamového zařízení, které jsou schopny uchovat záznamy v řádu dnů až měsíců. K záznamovému zařízení může být připojen monitor nebo se k záznamovému zařízení můžete připojit pomocí internetu, pak lze provozovat on-line monitoring a i prohlížení záznamů přes jakýkoliv počítač či chytrý mobilní telefon.

Kamerový systém (CCTV) – možnosti požití technologií:

  • Analogový kamerový systém – Analogové kamery převádějí obrazovou informaci získanou a upravenou ve snímači do analogové formy ve standardu PAL, maximální rozlišení je 0,5MPix. Analogový signál je posléze veden koaxiálním kabelem k uložení do digitálního videorekordéru (DVR), signál z každé kamery je přenášen nezávislým vedením.
  • IP kamerový systém – IP kamery přenášejí obraz v digitální podobě v komprimovaném stavu pomocí krouceného čtyřpárového datového vodiče ve standardu počítačové sítě Ethernet. Samostatný přenos z IP kamery končí u nejbližšího aktivního prvku, poté je již přenášen souběžně s dalšími daty. Signál není degradován ani při přenosu na velké vzdálenosti. Výhodou IP kamer je dále vysoké rozlišení 1,3MPix, 2MPix, 3MPix až do 20MPix, možnost inteligentní analýzy obrazu, možnost bezdrátového přenosu dat, zajištění centrální správy, snadná rozšiřitelnost systému, součinnost s dalšími systémy v objektu (např. s EZS).
  • Kamery – Nejdůležitější součástí celého kamerového systému je samotná kamera. Na trhu je v současné době velmi široká nabídka kamer, proto je třeba na její výběr klást velký důraz. Prvotní rozdělení kamer je podle umístění – do vnitřního prostředí nebo do venkovního prostředí. Pokud chcete využívat kamerový systém i za tmy, Vašim nepostradatelným pomocníkem bude infračervený přísvit. Obraz je z kamery přenášen pomoci kabelového vedení. Ve výjimečných případech je možné použít i bezdrátový přenos. Nejvyšších kvalit dosahují kamery a záznamy technologie HD-TVI a Full HD, které dosahují vysoké kvality rozlišení a plynulosti obrazu.
  • Záznamová zařízení – Záznamové zařízení slouží k uložení a archivaci záznamů z jedné či více kamer. Nejběžnějším a nejspolehlivějším záznamovým zařízením je digitální videorekordér. Ten disponuje vstupy pro připojení kamer. Počet vstupů se může lišit – 4, 8, 16, 32. Kamery se připojují pomocí kabelů, buď koaxiálních, nebo datových. Záznam se ukládá na pevný disk (stejně jako v počítači) a podle počtu instalovaných kamer a požadované délky archivace se volí velikost pevného disku. Do některých videorekordérů lze instalovat i více pevných disků a tím zvětšit celkovou úložnou kapacitu. Obraz můžete sledovat pomocí monitoru, který je k videorekordéru připojen přes VGA nebo HDMI konektor. Všechny videorekordéry jsou vybaveny vstupem pro připojení datové sítě (internetu). Díky tomu, se můžete k videorekordéru připojit z jiného počítače nebo pomocí chytrého mobilu (např. doma sledovat provoz v dílně své firmy). Dále je videorekordér vybaven USB vstupem pro přenosnou paměť. Ovládání je lokalizováno do českého jazyka. Dále můžete přepínat kamery, procházet zpětně záznamy, digitálně zoomovat atd.

Docházkové a identifikační přístupové systémy (ACS)

Docházkové a identifikační přístupové systémy (ACS) jsou moderní a výkonné nástroje pro elektronické získávání a zpracování provozních dat. Ucelený systém nebo jeho dílčí části pokryjí potřeby bytových domů, firem a institucí všech velikostí a oblastí působnosti.

  • Přístupové systémy – kontrola vstupu: slouží k omezení vstupu osob do určitého prostoru – objektu, místnosti nebo třeba zařízení. Dají se použít různé stupně kontroly přístupu, pomocí kódu, karty nebo klíčenky.
  • Přístupové systémy – použití: Nejjednodušší zařízení sloužící k jednosměrnému odblokování zámku na vstupních dveřích se skládají o operačně – paměťové jednotky, dotykové plochy (čtečky) a z dotykového klíče (čip, karta apod.). Přístupový systém je možné propojit se systémem domovního vrátného, který je součástí každého domovního audio nebo videotelefonu. Složitější aplikace mohou již obsahovat síťová zařízení s možnostmi různého typu připojení (RS485, RS232, ethernet) a různého ovládání dveří (obousměrná kontrola, jednosměrná volitelná nebo nezávislá kontrola dvou relé). Jednotky obsahují elektroniku, řídící procesor, paměť až na několik tisíc uživatelů s velkou kapacitou záznamu a událostí a obvody pro ovládání sekundárních zařízení jako jsou např. elektromagnetické zámky, zvuková signalizace apod. Jednotky mohou pracovat off-line bez připojení k PC. Využívají vnitřní paměť na ukládání dat. Při on-line připojení k PC prostřednictvím vhodného zařízení jsou data ukládána přímo do PC. Na programování a správu dat se využívá specializovaný software.
  • Docházkové systémy – evidence docházky: Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium. Jako médium mohou být čipy v podobě klíčenky, nebo bezkontaktní karty, či přívěsky. ID médium se přiřazuje na kartě zaměstnance spolu s dalšími osobními údaji a předpisy pracovního režimu.  Pro každý terminál můžete nadefinovat potřebné množství různých operací pro průchod terminálem (příchod do práce, odchod k lékaři, odchod na služební cestu, odchod na jiné pracoviště,…). Každému pracovníku je přiřazen kalendář, podle kterého je mu počítán fond pracovní doby a následné přesčasy. Načítání dat z terminálů se provádí ručně v případě potřeby nebo jej lze jako další funkce programu přednastavit automaticky v plánovači úloh. Výsledný algoritmus pro výpočet odpracované doby je dán individuálním nastavením dle potřeby podniku.