Elektroinstalace v bytovém domě

Rozdělení a popis elektroinstalace v bytovém domě.

Elektroinstalace v bytovém domě se skládá elektrické instalace nízkého napětí do 1 000 V (též nazývané silnoproudá elektroinstalace či silnoproud) a elektroinstalace malého napětí (též nazývané slaboproudá elektroinstalace či slaboproud).

Elektrická instalace nízkého napětí (silnoproud) zahrnuje zejména:

  • hlavní domovní vedení (HDV) – vedení od přípojkové (pojistkové) skříně distribuce elektrické energie (umístěné zpravidla před domem) po elektroměrový rozvaděč, případně po elektroměrový rozvaděč v posledním patře domu.
  • elektroměrové rozvaděče – prochází jimi bez přerušení HDV a jsou v nich umístěny elektroměry a hlavní jističe pro jednotlivá odběrná místa.
  • odbočky od elektroměru k bytové rozvodnici, k rozvodnici společné spotřeby, k rozvodnici (hlavnímu vypínači) výtahu apod.
  • ostatní elektroinstalace ve společných částech domu
  • elektroinstalace  bytech jednotlivých nájemníků

Máme nový WEB, a další, pro Vás relevantní texty v brzké době doplníme.