Elektrikář, elektroinstalace - ELBRAIN s.r.o.

Elektrorevize, revize elektro elektroinstalace - Praha

Elektrorevize Praha Revize elektroinstalace

Revize elektro

Zajistíme návrh a dodávku osvětlení interiéru a osvětlení budov. Osvětlení dodáváme na klíč. Návrh osvětlení interiéru i osvětlení budov provedeme s respektováním všech platných norem a předpisů. Osvětlení interiéru je důležitým prvkem Vašeho domu, proto mu věnujte náležitou pozornost. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných osvětlovacích prvků pro osvětení Vašich budov.

Revize elektroinstalace

Zajišťujeme havarijní službu elektro a přijedeme v případě havárie na elektro zařízení v dohodnuté časové lhůtě. Vedle havarijní služby pro elektrické havárie zajišťujeme pravidelný servis a revize elektrického zařízení.

Elektrorevize

Zajistíme kompletní technické zabezpečení budov (TZB). Jsme schopni zajistit a pokrýt veškeré technické potřeby pro provoz a řízení nemovitostí.

 • Zajištění všech potřebných prací a řemesel pro provoz budov
 • Zajištění potřebných revizí a zkoušek dle ČSN. (elektro., hasicí přístroje, výtahy atd.)
 • Odborné vedení evidence a knih včetně činnosti energetika
Zajistíme instalaci PC sítí

Elektro revize, havarijní služba elektro,

Havarijní a pohotovostní služba elektro s hotovostním výjezdem do smluvního času. Revize elektro nn i vn, A i B třídy včetně elektrických spotřebičů a nářadí, revize hromosvodů.

 • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500
 • Pravidelné, výchozí a mimořádné (po úderu blesku) hromosvodů
 • Pravidelné revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN 33 1610
 • Pravidelné revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů

Přihlášky k odběru elektrické energie PRE a ČEZ

Ostatní revize:

 • Revize plynu, plynových zařízení
 • Revize kotlů a tlakových nádob